املاک خزرشهر بزودی در این وبسایت ویلاهای برند و لوکس شهرک دریاکنار و خزرشهر جهت خرید و فروش قرار داده خواهد شد. لطفا برای دریافت جدیدترین فایلها در کانال ما عضو شوید. تلگرام: t.me/villa_30side tag:http://smartvilla.mihanblog.com 2019-03-20T11:55:59+01:00 mihanblog.com فروش ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی پلاک اول دریا + تصاویر (کد 6) 2019-03-09T09:11:33+01:00 2019-03-09T09:11:33+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/16 مهدی علیزاده فروش ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 6)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 6)

خرید ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر ( کد 4 ) 2019-03-03T06:21:36+01:00 2019-03-03T06:21:36+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/15 مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر ( کد 4 )توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر ( کد 4 )

ویلا خزرشهر جنوبی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3) 2019-02-20T08:29:56+01:00 2019-02-20T08:29:56+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/14 مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3) متراژ: 1025 متر مربع زیربنا: 500 متر مربع 40 درصد ساخته شده مکان ملک: خزرشهر جنوبیتلفن: 1018 130 0930

فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3)

ویلا خزرشهر جنوبی

متراژ: 1025 متر مربع

زیربنا: 500 متر مربع

40 درصد ساخته شده

مکان ملک: خزرشهر جنوبی


تلفن: 1018 130 0930

]]>
فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2) 2019-02-17T07:54:21+01:00 2019-02-17T07:54:21+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/13 مهدی علیزاده فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب

فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2)

عکس ویلا در شهرک دریاکنار

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) 2019-02-17T07:48:55+01:00 2019-02-17T07:48:55+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/12 مهدی علیزاده فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)


توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2) 2019-02-17T07:42:14+01:00 2019-02-17T07:42:14+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/11 مهدی علیزاده فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2)

عکس آپارتمان در خانه دریا

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5) 2019-02-17T07:37:59+01:00 2019-02-17T07:37:59+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/10 مهدی علیزاده فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5)

ویلا خزرسهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4) 2019-02-17T07:33:22+01:00 2019-02-17T07:33:22+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/9 مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4)

ویلا خزرشهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2) 2019-02-07T07:48:21+01:00 2019-02-07T07:48:21+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/8 مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2)

ویلا خزرشهر جنوبی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3) 2019-02-07T07:42:55+01:00 2019-02-07T07:42:55+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/7 مهدی علیزاده فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب

فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3)


ویلا خزرشهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1) 2019-02-05T08:35:37+01:00 2019-02-05T08:35:37+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/6 مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1)

ویلا خزرشهر جنوبی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1) 2019-02-05T08:30:46+01:00 2019-02-05T08:30:46+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/5 مهدی علیزاده فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب

فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1)

ویلا خانه دریا

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 250 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 1) 2019-02-05T08:24:59+01:00 2019-02-05T08:24:59+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/4 مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 1)توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب

فروش ویلای 250 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 1)

ویلا خزرشهر جنوبی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
فروش ویلای 150 متری در خزرشهر شمالی (کد 2 ) 2019-02-05T08:19:26+01:00 2019-02-05T08:19:26+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/3 مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر شمالی (کد 2 )توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
فروش ویلای 150 متری در خزرشهر شمالی (کد 2 )

خرید ویلا در خزرشهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>
خرید زمین 1284 متری در خزرشهر شمالی ( کد 1 ) 2019-02-05T08:13:44+01:00 2019-02-05T08:13:44+01:00 tag:http://smartvilla.mihanblog.com/post/2 مهدی علیزاده خرید زمین 1284 متری در خزرشهر شمالی ( کد 1 )توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
خرید زمین 1284 متری در خزرشهر شمالی ( کد 1 )

 خزرشهر شمالی

توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب
]]>