املاک خزرشهر بزودی در این وبسایت ویلاهای برند و لوکس شهرک دریاکنار و خزرشهر جهت خرید و فروش قرار داده خواهد شد. لطفا برای دریافت جدیدترین فایلها در کانال ما عضو شوید. تلگرام: t.me/villa_30side http://smartvilla.ir 2019-02-22T22:10:12+01:00 text/html 2019-02-20T08:29:56+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3) http://smartvilla.ir/post/14 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8591703478838106748/1.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">متراژ: 1025 متر مربع</font></h1><font face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">زیربنا: 500 متر مربع</font></h1> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">40 درصد ساخته شده</font></h1> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><h1><font face="Mihan-Iransans">مکان ملک: <a href="http://villa-khazarshahr.ir/category/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/" target="_blank">خزرشهر جنوبی</a></font></h1><div><br></div><div><div align="center"><h1>تلفن: 1018 130 0930 </h1></div> <div align="center"><a href="http://t.me/villa_30side" target="_blank" title="کانال تلگرام شهرک دریاکنار و خزرشهر"><img src="http://bayanbox.ir/view/2258328017466509901/ch.jpg" width="233" height="38"></a></div></div></div></div> text/html 2019-02-17T07:54:21+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2) http://smartvilla.ir/post/13 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1690991763254735079/14-Copy.jpg" alt="عکس ویلا در شهرک دریاکنار" title="عکس ویلا در شهرک دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:48:55+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) http://smartvilla.ir/post/12 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3470007579193973409/1-Copy.jpg" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:42:14+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2) http://smartvilla.ir/post/11 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/878716939856101928/6-Copy.jpg" alt="عکس آپارتمان در خانه دریا" title="عکس آپارتمان در خانه دریا" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-02-17T07:37:59+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5) http://smartvilla.ir/post/10 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1750039575632587872/1.jpg" alt="ویلا خزرسهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:33:22+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4) http://smartvilla.ir/post/9 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/42213269715155029/2.jpg" alt="ویلا خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-07T07:48:21+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2) http://smartvilla.ir/post/8 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/2961891963570296693/1-Copy.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></font></b></div> text/html 2019-02-07T07:42:55+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3) http://smartvilla.ir/post/7 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/2679626281064222073/1.jpg" alt="ویلا خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2019-02-05T08:35:37+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1) http://smartvilla.ir/post/6 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7232156357472066040/2.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2019-02-05T08:30:46+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1) http://smartvilla.ir/post/5 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5838623638596807359/6-Copy.jpg" alt="ویلا خانه دریا" title="خرید ویلا در خانه دریا"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-05T08:24:59+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 1) http://smartvilla.ir/post/4 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 250 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 1)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/1937716646744875330/6-Copy.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></font></b><br></div> text/html 2019-02-05T08:19:26+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر شمالی (کد 2 ) http://smartvilla.ir/post/3 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 150 متری در خزرشهر شمالی (کد 2 )</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/3458323431236158308/4.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-05T08:13:44+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید زمین 1284 متری در خزرشهر شمالی ( کد 1 ) http://smartvilla.ir/post/2 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>خرید زمین 1284 متری در خزرشهر شمالی ( کد 1 )</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/6347366425892524113/1.jpg" alt=" خزرشهر شمالی" title="خرید زمین در خزرشهر شمالی"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2019-01-14T06:22:15+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده کانال تلگرام شهرک دریاکنار و خزرشهر http://smartvilla.ir/post/1 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">توجه</font>: <br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"> لطفا برای دریافت جدیدترین فایلها در شهرک برند دریاکنار و خزرشهر عضو کانال ما شوید.</font></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AAAAeCAYAAAA7MK6iAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAUwSURBVEhLrZd/TFtVFMdPX/v689GWFiy0/P7lZL9AIiIEFLbJjyaYQAAJwn4wTIT5hzGGTIcm/MOSRaKLf2wTx8iIICHhTwIZbi4mwyFbonOIuGVR4zAuGQsEKF17PPf1USjwaDH7JBd6T+8933PuO/feV8AgxMcnY3S0AbOy9KjXG6kZUKPWoEajwbCwMOrrUUefAQBfzc/Hb69elWZuz7bCHg+SaBzev++k3hk8diyKBDh85+3jWFlaLIrZrRHY/skpTIiNQzMFUl5YiFPT0z4H28DRZFkoLvB6Eex2NfVMsG8f01JBbJQDkp6LEseYBQMkR8dAhCUc5ubn4c9798ArfhMEKQBZYmNTMD1dgW/WAnKcb0llm0KBWYmJODUzI82WZ9uMGVqtAu7eRejvY9m7JOsacXFqaG/XQmIirQpbIhZCKEgByOJwOLDp8GEc7O1Bq9EckKFGo8Th4TwaNY1TU68hKAH3xzyjjFU8DzdvTsBQ/yAsLi9KVh8ulxdu3PiHVuIsXL/+UAxHEdSjhBSALKlpaQFZbmwqFeDzuwApPuo/w2fs8XhA0OkhJT4OFJJtPV6PEjyLqZQ1Tz0WS2gEFV5eXoaj9W/BF52fQoTZLFnXyExNgd5vLkJhbo5kCREpc1mSkpNR0OgwzRaDCtoubMr6puV5fDEhATVardh/ZktNuxdc3iWYV/7FgpSMayy73XDrwQNw0crQPpaswdlWmOnMz7tgeDgf7vzcDBUV0dI3a0SGW6C5qREcUXSSbRGYHEGFdTqAAwdSwGJxgtO5ebg93AwlTickJyRKFtqCVOpBmZ2dRbfbHdBWVlbogqAbgoiJScPSUh7b28PQYtGLz1GucbwKC/bswe/Hx9FLh/xGn3Nzc6JPhqKrqws7OjogipaKiocOBRcsLi2BmSqYp8jHx8fFypZDEHgoLnXDlVENPHniocoXwEK+2Fy6NkGlpOOMlm5hYQFq6uqgpqICEpOSKEyisbHRH3XBKznY23MpIJO6qirsOvs5mgUhwK5Scdjfn0EeRvHatZeo6n32XfHxePnSRbRFRPjH2u12bDh0CC/39aHn6VNfVVPW0NLSwj6Ca8UNv/1yBwxiz8ffD/+FabKxw2Q9rAYePWK2GVik01StkexU6b//Og0cxwFtMzAIAlCpwP6iInCWlABHqyBmvEpVdbUYHUUj/i8qMtBj4FDF8f7INzajUYnFxWp6E9n8ncFgQDW9naTTCnzU2opeSYcRIMxoa2sTJ9ntPD5+3ESWP/D8+fBNTje2Fxzx+OPkD5iTlSn2KUukCwbzMjLwy3PnfM7XsUmYcfr0GXFyb28WVfdRbGhYe1ZyLZJee2rL30A6VtHA3sV0OsxMScGe7m50UVVvZEthRmvrKdGhzeZzLGj1GGezBYgdPGjFsbE0rK9fC8xkMomZvrx7N37W2Sl524ysMOPCha/8Dj947138buyKv8/axEQxjfqJ2nGxbzSHU6WrsKygAAcGBkQfcmwrzBgcHBSd2iIiMXvv3gDhmppoevPIw5MnHdQ3oZYKKYcOkKGhoYBC2oqgwow+2nurYmpaxvdPnMC6ikqxz84HIcxKla/E13Nz8WsaGwohCTNGRkbEZeRVPH78YSs21/i2nslsQZ5Eq8vKcJTGhErIwoyJiQl/5qxZrFbUq9VYlJ0d8i+IVXYkzJicnBR/tlhJVKDLv7a8HMd2KMpQsD8U/Y64dfs29Hd3wwpdJpVHjkB+Xp70Tej8L2HGIt1YdNWB2WiULDsB4D+wJYcfnzLeowAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" width="21" height="21"><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></font></div><div align="center"><a href="http://t.me/villa_30side" target="_blank" title="کانال تلگرام خزرشهر و دریاکنار"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RD6RXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAQAAAISodpAAQAAAABAAAIWpydAAEAAAAgAAAQ0uocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE1hemluZXQgUmF5YW5laAAABZADAAIAAAAUAAAQqJAEAAIAAAAUAAAQvJKRAAIAAAADMzMAAJKSAAIAAAADMzMAAOocAAcAAAgMAAAInAAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIwMTk6MDE6MTQgMTA6MDA6MDUAMjAxOTowMToxNCAxMDowMDowNQAAAE0AYQB6AGkAbgBlAHQAIABSAGEAeQBhAG4AZQBoAAAA/+ELImh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMTktMDEtMTRUMTA6MDA6MDUuMzMxPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPk1hemluZXQgUmF5YW5laDwvcmRmOmxpPjwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwvZGM6Y3JlYXRvcj48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz7/2wBDAAcFBQYFBAcGBQYIBwcIChELCgkJChUPEAwRGBUaGRgVGBcbHichGx0lHRcYIi4iJSgpKywrGiAvMy8qMicqKyr/2wBDAQcICAoJChQLCxQqHBgcKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKir/wAARCAAmAOkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3jXtak08wWenwi41K7JEEZPyqO7t7D9aqJ4a1G7USar4h1ATNyVsZBCi+w45+tLpqi48f63LIMtawwQxk/wAKspY4/GujrqlP2KUYb2Tb9dTijBV25z2u0l6O35nO/wDCIf8AUw69/wCBv/2NH/CIf9TDr3/gb/8AY10VFR9Yq9zT6rR7fmc7/wAIh/1MOvf+Bv8A9jR/wiH/AFMOvf8Agb/9jXRUUfWKvcPqtHt+Zzv/AAiH/Uw69/4G/wD2NH/CIf8AUw69/wCBv/2NdFRR9Yq9w+q0e35nO/8ACIf9TDr3/gb/APY0f8Ih/wBTDr3/AIG//Y10VFH1ir3D6rR7fmc7/wAIh/1MOvf+Bv8A9jR/wiH/AFMOvf8Agb/9jXRVS1DWLHS7ixgvp/Kk1Cf7NbLsZvMk2ltvAOOFJycDij6xV7h9Vo9vzMr/AIRD/qYde/8AA3/7Gj/hEP8AqYde/wDA3/7GtbVtTt9G0m51G9YLb20ZkkJdUwB7sQo/EisPwt43h8ULeXEFhdQWECLJFeSQyLHMpznaWVckY/h3L0wxo+s1O4fVKP8AL+ZN/wAIh/1MOvf+Bv8A9jR/wiH/AFMOvf8Agb/9jV3TfE+i6vY2V3YalbvFfRrJbb28tpFbO0hGw3OD27Vq0/rFVdRfVaL6fiznf+EQ/wCph17/AMDf/saP+EQ/6mHXv/A3/wCxqW58aaBZ6vLpdzqAjvIriC2eIxPxLOCYlztwdwB5zgd8Vc1XX9L0Sylu9TvI4YYZI4pGALlGdgqAhQSMlh+dL6xV7j+q0e35md/wiH/Uw69/4G//AGNH/CIf9TDr3/gb/wDY0N460STXv7G06S41O+WYQzpYW7TJanOD5sgGxMdwTn2roqPrFW17h9Vo3tb8znf+EQ/6mHXv/A3/AOxo/wCEQ/6mHXv/AAN/+xroqKPrFXuH1Wj2/M53/hEP+ph17/wN/wDsaP8AhEP+ph17/wADf/sa6Kij6xV7h9Vo9vzOd/4RD/qYde/8Df8A7Gj/AIRD/qYde/8AA3/7Guioo+sVe4fVaPb8znf+EQ/6mHXv/A3/AOxoPhOVBut/EetLJ2MtyJF/EY5roqKPrFXv+QfVaPb8Wc5p2rahp+rJpHiEpI82Ta3kY2rLj+Fh2aujrnPHQCeF3uwP3tnNFNG3dW3gf1rnv+Ekvf8Anq9edmWYUcJGFSa+K608rf5o68Bhalac6Sd+Wz17O/8AkzotG/5HjxL/ANuv/os10VcvqUp8PeKxqsoP9n38aw3MmP8AVOv3WPtjiumilSaJZYXV43GVZTkEetelXTfLNbNL8FY48O0uam903+LbX5jqKKK5zqCiiigAooooAKKKKAPKfiVd+KL7xNd6V4Z1DULf+z9Ih1BbbTtqy3LNc7HGSMnEathQRknv0qrplt4jv28OyX8Ws3dpa+KWe0m1K2K3K2gtnAeYBQVG8sAWAPI9RXqK6LZL4jfXAjfbpLVbRn3HHlq5cDHTOWPNW7mAXVrLAzyRrKhQvE5R1yMZDDkH3HSiPupf11v+SS+8Jat/19m353ZwXizxb9j8eN4Z1XSrrVNEvNFaWeCz0+S6kLmXZ8wQE7SuR061z/hrxRqug2GpaJP4f8UahoUSFNJvZdKm+0KCv+okQjeQucCTGMcE8V6NoPhHTPD11c3dp9quL26VUmu766kuJWVc7V3OSQoyeBgc1t1PLeNn1/zf5dB396/9f0zxHwn5yaD4K0uLwPc/2/Yy28F9eanoTBbeCPcXZZ3XAI6rg9TwK9RsvEv2zx1qvhz7Js/s+0guftHmZ8zzS4xtxxjZ1yc57Vu1ga34N0rXdSi1Gdr20v4ojCLrT7yS2kaPOdjFCNy55wc4PSrcm3fzb+8lKyt5Jfd/wDyzxPZ3s/xL8QXljY3N6unaxol3PHaxGSTykjfcVUcsRkcDmrPir+1fFFj4mn0LwpdwWTHT590umNbXd7NHOGk+VgGkCxqMceoGa9S8P+GNM8M29xHpccu+6l865uLiZ5pp3xjc7uSx4GOvFa9Je7a3TX52X4aDer19PkeU2epyQ/Ei2v8AwdouvwwavOE1m0vdKntrfp/x9K7qFWQYAI/jGO4zXq1FFHSwdbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBzvj3/kSL8evl4/7+LXDbW/un8q7HXLpPEGpQaBYESosqy30q8rGinO3PqSK0v+EasfRvzrys7y2ri6VGMdGuZ/fy2/I6crxlOjWqzeqaivmua/5mrNDHcQvDOiyRuNrIwyCPSsFvBlkjH+z73UtOQnJjtLoov5HNFFezCpOHws4alGnU+NXE/wCEQ/6mHXv/AAN/+xo/4RD/AKmHXv8AwN/+xooq/rFXuZ/VaPb8w/4RD/qYde/8Df8A7Gj/AIRD/qYde/8AA3/7Giij6xV7h9Vo9vzD/hEP+ph17/wN/wDsaP8AhEP+ph17/wADf/saKKPrFXuH1Wj2/MP+EQ/6mHXv/A3/AOxo/wCEQ/6mHXv/AAN/+xooo+sVe4fVaPb8w/4RD/qYde/8Df8A7Gj/AIRD/qYde/8AA3/7Giij6xV7h9Vo9vzD/hEP+ph17/wN/wDsaP8AhEP+ph17/wADf/saKKPrFXuH1Wj2/MP+EQ/6mHXv/A3/AOxo/wCEQ/6mHXv/AAN/+xooo+sVe4fVaPb8w/4RD/qYde/8Df8A7Gj/AIRD/qYde/8AA3/7Giij6xV7h9Vo9vzD/hEP+ph17/wN/wDsaP8AhEP+ph17/wADf/saKKPrFXuH1Wj2/MP+EQ/6mHXv/A3/AOxo/wCEQ/6mHXv/AAN/+xooo+sVe4fVaPb8w/4RD/qYde/8Df8A7Gj/AIRD/qYde/8AA3/7Giij6xV7h9Vo9vzD/hEP+ph17/wN/wDsaP8AhEP+ph17/wADf/saKKPrFXuH1Wj2/MP+EQ/6mHXv/A3/AOxo/wCEOifi41rWp0PWOS8JU/kKKKPrFXuH1Wj/ACmvp2l2ek232fT7dII85IXqT6k9TVuiisW3J3Z0Rioq0VZH/9k=" alt=""></font></b></font></a></div><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></font><br></div>