املاک نایس خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی آدرس: شهرک دریاکنار - املاک آنلاین 09116392262 http://www.smartvilla.ir 2018-12-15T02:43:38+01:00 text/html 2018-10-28T06:58:54+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/350 <div><br></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 150 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/347" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک دریا کنار">شهرک دریا کنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://smartvilla.ir/" target="_blank" title="عکس ویلا در شهرک دریا کنار"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00938/9w9kix479q4d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="456" height="341"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-10-17T06:24:21+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/349 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/346" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/6mroe00khsq8.jpg" alt="2.jpg" class="img-fluid" width="438" height="328"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-09-09T04:50:50+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 450 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://www.smartvilla.ir/post/348 <div><br></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1" target="_blank" title="فروش ویلای نیمه کاره در شهرک خزرشهر">ویلای نیمه کاره</a> 450 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="عکس ویلا در خزرشهر جنوبی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/1up3lus7iyzr.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="408" height="305"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-08-23T07:53:46+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/347 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/u9qtbqsxq6jl.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="458" height="343"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-17T07:09:29+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/346 <div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/e5i17gp9zzp7.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="421" height="421"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-14T05:09:43+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/345 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/dhrulylhx60h.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="418" height="313"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-04T05:10:21+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/344 <div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 250 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/category/6" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,خرید ویلا شهرک دریاکنار,فروش ویلا شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار,فروش زمین شهرک دریاکنار,عکس شهرک دریاکنار,ویلای لوکس شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div id="15306812688005847"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/uVdNc/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2018-06-29T05:31:25+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/343 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">فروش آپارتمان</a> 105 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/category/6" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15302505761315963"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LzT25/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-06-25T06:58:08+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 320 متری در شهرک خانه دریا + عکس http://www.smartvilla.ir/post/342 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 320 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/category/7" target="_blank" title="خرید ویلا در خانه دریا,شهرک خانه دریا,فروش ویلا در خانه دریا,ویلای دوبلکس در خانه دریا,عکس ویلای خانه دریا,قیمت ویلا در خانه دریا">شهرک خانه دریا</a> + عکس</b></font></div><div align="center"><br><a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="عکس ویلا در شهرک خانه دریا,ویلای خانه دریا,ویلای دوبلکس خانه دریا,شهرک ساحلی خانه دریا"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/jao19tj0jn3g.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="434" height="325"></a></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div> text/html 2018-06-13T04:49:59+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://www.smartvilla.ir/post/341 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://smartvilla.ir/post/category/15" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-05-08T05:54:17+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/339 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/خزرشهر+جنوبی" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر جنوبی,فروش ویلای نیمه کاره,فروش ویلای 460 متری,خرید ویلا در شهرک خزرشهر,فروش ویلا در شهرک خزرشهر,شهرک خزرشهر املاک نایس">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></font></b><br><a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="عکس ویلا در خزرشهر جنوبی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="401" height="301"></a></div> text/html 2018-04-30T04:39:16+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://www.smartvilla.ir/post/338 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></font></b></div><div id="15250632264086952"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-22T07:12:35+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://www.smartvilla.ir/post/337 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در <a href="http://taktower.com/post/category/11" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="448" height="335"></b></font></div> text/html 2018-04-10T04:36:52+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://www.smartvilla.ir/post/336 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 220 متری در <a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + فیلم و عکس<br><br></b></font></div><div id="152333506075721"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-25T06:11:24+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/335 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دو طبقه 150 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="411" height="307"></b></font></div>