املاک نایس خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی آدرس: شهرک دریاکنار - املاک آنلاین 09116392262 http://smartvilla.ir 2018-06-17T16:34:17+01:00 text/html 2018-06-13T04:49:59+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://smartvilla.ir/post/341 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://smartvilla.ir/post/category/15" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-05-08T05:54:17+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://smartvilla.ir/post/339 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/خزرشهر+جنوبی" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر جنوبی,فروش ویلای نیمه کاره,فروش ویلای 460 متری,خرید ویلا در شهرک خزرشهر,فروش ویلا در شهرک خزرشهر,شهرک خزرشهر املاک نایس">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></font></b><br><a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="عکس ویلا در خزرشهر جنوبی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="401" height="301"></a></div> text/html 2018-04-30T04:39:16+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://smartvilla.ir/post/338 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></font></b></div><div id="15250632264086952"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-22T07:12:35+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://smartvilla.ir/post/337 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در <a href="http://taktower.com/post/category/11" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="448" height="335"></b></font></div> text/html 2018-04-10T04:36:52+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/336 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 220 متری در <a href="http://smartvilla.ir" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + فیلم و عکس<br><br></b></font></div><div id="152333506075721"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-25T06:11:24+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://smartvilla.ir/post/335 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دو طبقه 150 متری در <a href="http://smartvilla.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="411" height="307"></b></font></div> text/html 2018-02-18T06:10:43+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://smartvilla.ir/post/334 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></font></b></div><div id="15189323865024686"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-18T06:10:02+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://smartvilla.ir/post/333 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></font></b></div><div id="15189323865024686"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/YeBpm?data[rnddiv]=15189323865024686&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-29T07:46:40+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://smartvilla.ir/post/332 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="344" width="428"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></b></font></div> text/html 2018-01-22T06:41:45+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/331 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:43:54+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://smartvilla.ir/post/330 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-14T07:25:48+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://smartvilla.ir/post/329 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-08T06:35:57+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/328 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div></div> text/html 2017-12-26T07:35:59+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/327 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:47:10+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://smartvilla.ir/post/326 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div>