املاک خزرشهر بزودی در این وبسایت ویلاهای برند و لوکس شهرک دریاکنار و خزرشهر جهت خرید و فروش قرار داده خواهد شد. لطفا برای دریافت جدیدترین فایلها در کانال ما عضو شوید. تلگرام: t.me/villa_30side http://www.smartvilla.ir 2019-04-23T07:33:48+01:00 text/html 2019-04-14T07:14:45+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 1000 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 9) http://www.smartvilla.ir/post/19 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 1000 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 9)</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://bayanbox.ir/view/1289500008309656808/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="خرید ویلای 1000 متری خزرشهر شمالی" width="550" height="400"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font></font><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></b></div> text/html 2019-04-14T07:10:43+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 8) http://www.smartvilla.ir/post/18 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی&nbsp; + عکس (کد 8)</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://bayanbox.ir/view/8112560444474027279/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید زمین در خزرشهر شمالی" title="خرید زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></b></div> text/html 2019-04-14T07:05:47+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش زمین 900 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 7) http://www.smartvilla.ir/post/17 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش زمین 900 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 7)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8112560444474027279/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید زمین در خزرشهر شمالی" title="خرید زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></div> text/html 2019-03-09T09:11:33+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی پلاک اول دریا + تصاویر (کد 6) http://www.smartvilla.ir/post/16 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 6)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/9167209884718733182/56-Copy.jpg" alt="خرید ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی" title="خرید ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-03-03T06:21:36+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر ( کد 4 ) http://www.smartvilla.ir/post/15 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر ( کد 4 )</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6372152466611445080/1-Copy.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-20T08:29:56+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3) http://www.smartvilla.ir/post/14 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای نیمه کاره 500 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8591703478838106748/1.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">متراژ: 1025 متر مربع</font></h1><font face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">زیربنا: 500 متر مربع</font></h1> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <h1><font face="Mihan-Iransans">40 درصد ساخته شده</font></h1> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><h1><font face="Mihan-Iransans">مکان ملک: <a href="http://villa-khazarshahr.ir/category/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/" target="_blank">خزرشهر جنوبی</a></font></h1><div><br></div><div><div align="center"><h1>تلفن: 1018 130 0930 </h1></div> <div align="center"><a href="http://t.me/villa_30side" target="_blank" title="کانال تلگرام شهرک دریاکنار و خزرشهر"><img src="http://bayanbox.ir/view/2258328017466509901/ch.jpg" width="233" height="38"></a></div></div></div></div> text/html 2019-02-17T07:54:21+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2) http://www.smartvilla.ir/post/13 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 320 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1690991763254735079/14-Copy.jpg" alt="عکس ویلا در شهرک دریاکنار" title="عکس ویلا در شهرک دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:48:55+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) http://www.smartvilla.ir/post/12 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا آپارتمان 78 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3470007579193973409/1-Copy.jpg" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:42:14+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2) http://www.smartvilla.ir/post/11 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 86 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/878716939856101928/6-Copy.jpg" alt="عکس آپارتمان در خانه دریا" title="عکس آپارتمان در خانه دریا" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-02-17T07:37:59+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5) http://www.smartvilla.ir/post/10 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 670 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 5)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1750039575632587872/1.jpg" alt="ویلا خزرسهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-17T07:33:22+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4) http://www.smartvilla.ir/post/9 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 4)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/42213269715155029/2.jpg" alt="ویلا خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-02-07T07:48:21+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2) http://www.smartvilla.ir/post/8 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/2961891963570296693/1-Copy.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></font></b></div> text/html 2019-02-07T07:42:55+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3) http://www.smartvilla.ir/post/7 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 370 متری در خزرشهر شمالی + عکس (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/2679626281064222073/1.jpg" alt="ویلا خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2019-02-05T08:35:37+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1) http://www.smartvilla.ir/post/6 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریا سر + تصاویر (کد 1)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7232156357472066040/2.jpg" alt="ویلا خزرشهر جنوبی" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2019-02-05T08:30:46+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1) http://www.smartvilla.ir/post/5 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 101 متری در شهرک خانه دریا + تصاویر (کد 1)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5838623638596807359/6-Copy.jpg" alt="ویلا خانه دریا" title="خرید ویلا در خانه دریا"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div>